Aquesta setmana un enigma visual. Observeu aquests tres hexàgons. Quina de les quatre opcions continua la sèrie? Extret del lli...

Harmonia Hexagonal

12.2.07 Dolça Cebrian 0 Comentaris

Aquesta setmana un enigma visual.

Observeu aquests tres hexàgons. Quina de les quatre opcions continua la sèrie?
Extret del llibre: "Rompecabezas lógicos" de P.Carter i K. Russell

Aquests enigma era difícil. La figura A. Hi ha sis triangles, tots amb la base en un dels costats de l'hexàgon. Cada triangle incrementa la seva alçada en una quarta part de l'amplada del hexàgon en cada estadi.